dilluns, 9 de juliol de 2012

Festival de poesia i +, FUNDACIÓ PALAU, CALDESTESDel 30 de juny al 21 de juliol de 2012

"¿Què aferrem millor, allò que captem amb els nostres sentits o allò que copsem amb l'enteniment? La resposta és perillosa, perquè si ens inclinem a creure que la possessió material és més segura que la intel·lectual o l'espiritual, la pregunta següent pot deixar-nos atuïts: ¿Què és allò que perdem més radicalment, les coses que havíem captat materialment o les que havíem captat per vía afectiva o intel·lectiva? Davant del segon interrogant, el materialista strictu sensuqueda derrotat. És evident que les coses materials, un cop perdudes, ho són del tot, irremerablement; en canvi, les coses intel·lectives o espirituals poden, almenys, no morir sinó amb nosaltres. Aleshores, ¿què és o en què consisteix aquest més de l'intel·lecte o de l'esperit sobre la materialitat? (...)"

Programa complet del festival de poesia  [Document en PDF, 470 Kb]
Promocions especials [Document en PDF, 406 Kb]